print

Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жаңа объектінің құрылысы бойынша.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына  
3-қосымша      

Нысан

 

Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама

 1. Жаңа объектінің құрылысы бойынша:

Қазақстан Республикасының (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына

____________________________Досаев Тлектес Темирбекович_____________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Тапсырыс берушi (құрылыс салушы)_______ ___________________________________

__________________________________________________________________________________

(жеке тұлға үшін-тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңдытұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөміріжәне телефон нөмірі)

Осымен _________________________________ ________________________________________

            (объектiнiң атауы және орналасқан жері)

__________________________________________________________________________________
объектісінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлаймын.

Құрылыстың басталуы 20___ жылғы «___» _______

Пайдалануға беру мерзiмi 20___ жылғы «___»________.

Қаржыландыру көзі ________________

Бұл ретте мынаны хабарлаймын:

1. Жерге тиісті құқық беру туралы ____________________________________________

_________________________________________________________________________________
             (жергілікті атқарушы органның атауы)

20__ жыл«___» _______ № _________ шешімі.

2. Объектіні салуға арналған жобалық (жобалық-сметалық) құжаттаманы

__________________________________________________________________________________
(жобалау ұйымының атауы, лицензия №, берілген күні, жобалаудың сатылығы)

әзірледіжәне___________________________________________________бекітті;
          (ұйымның атауы, бұйрықтың № және күні)

3. 20____«____»__________№______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(сараптаманың түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болғанжағдайда), телефоны және аттестатының № және құрамында сараптаманыорындаған аттестатталған сарапшысы бар ұйымның атауы, пошталықмекенжайы және телефоны)сараптаманың оң қорытындысы берілді (сараптама жүргізу міндетті болған жағдайда).

 

4. Объект ________________________________________________________________________

         (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты немесе үшінші – төмен)

жауапкершілік деңгейіне жатады.

5. Жобалық (жобалық-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген құрылыстың нормативтік ұзақтығының мерзімі ______ ай.

6. Жұмыстар мердігерлік тәсілмен_________________________________________

___________________________________________________________________________________

(құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны,лицензияның №,

алған күні)

20___ «___»_______ №__ мердігерлік шарттың негізінде жүргізіледі.

7. Сараптамалық сүйемелдеу режимінде (егер құрылысты кезең-кезеңмен жүргізу қарастырылған болса) құрылыстың тиісті кезеңдеріне арналған

20___ «___»______________ №_____ шешім берілді.

8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
          (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

білімі бар____________________________________________________________________

             (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

20____ «____»__________ №_____ бұйрықпен тағайындалды.

9. Бас мердігердің атынан құрылыс үшін жауапты тұлға ретінде ___________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

         (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

білімі және құрылыста ___ жыл еңбек өтілі, «Сейсмикаға төзiмдi құрылыс» (сейсмикалық аудандарда құрылыс жүргізілген жағдайда) курсы бойынша __________________________________________________________________________________

             (куәлік нөмірі, кім берген немесе ұзартқан)

____________________________________________________________ жарамды куәлiгi бар

__________________________________________________ ______________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

20___ «___»________ №________ бұйрықпен тағайындалды.

10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге асырады:

1) 20____ «____» ________№_____ бұйрыққа сәйкес жобаныәзірлеушінің атынан __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ұйымның атауы, лицензияның №, берілген күні, мекенжайы жәнетелефоны)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

2) 20___ «___»______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ___________________________________________

__________________________________________________________________________________

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №және алған күні)

ұйым ____________________________________________________________________________;

(ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)

3) 20___ «___»______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы________________

__________________________________________________________________________________;

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының№ және алған күні, мекенжайы және телефоны)

11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге асырады:

1) өз штатында 20___ «___»______________ №_____ бұйрықпен тағайындалған аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ____________________________________________

__________________________________________________________________________________

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының№ және алған күні)

тапсырыс беруші өз бетінше;

2)20____ «____»_______ №___ шартқа сәйкес өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының№ және алған күні)

__________________________________________________________________________________

ұйым____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________;

               (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)

3)20___ «___»______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы _________________

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №және алған күні, мекенжайы және телефоны)

12. Сараптаманың оң қорытындысының (оны жүргізу міндетті болған жағдайда) және жер учаскесін таңдау актісінің көшірмелерін қоса беріп отырмын.
13. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық өзгерістер туралы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарына уақтылы хабарлауға міндеттенемін.

14. Осы хабарламаны бере отырып мыналарды растаймын:

1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға қызметті немесе жекелеген іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат жолдануы мүмкін;

2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды болып табылады;

3) құрылыс-монтаж жұмыстарын жүзеге асыру басталғанға дейін орындалуы міндетті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары сақталады.

15. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүзеге асырғанда құрылыс нормаларын және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы заңнаманың талаптарын және бекітілген жобаны бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес жауапкершілікке тартатыны туралы хабардармыз.

 

Тапсырыс беруші (құрылыс салушы)
______________________________

____________________________

___________________________

(тегі, аты, әкесінің аты
(болған жағдайда)
лауазымы)

ЖСК/БСН _____________________
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
_______________________

(қолы, күні)

М.О.

 

Бас мердігер
______________________________

_______________________________

_______________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

ЖСК/БСН ____________________
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
_______________________
(қолы, күні) М.О.

Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:

Сенімді тұлға ______________ ___________________________________

                  (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Беру мерзімі: 20__ жылғы «__» ________.

 


Келулердің саны: 18468


Жоғары