print

Қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына  
3-қосымша      

Нысан

 

1) Қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша:

Қазақстан Республикасының (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына

_______________________Досаев Тлектес Темирбекович________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Тапсырыс берушi (құрылыс салушы) ___Ахмет Ахметович Ахметовтен,___ _____Қарағанды қаласы, Гоголь көшесі, №20 үй, №15 пәтер, тел: 8 (7212) 475508, уялы тел: 87059991377______________________________________
(жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды

тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық мекенжайы және телефоны)

Осымен _Пәтерді дүкен етіп қайта салу, Қарағанды қаласы, Наурыз көшесі,  №126 үй, №1 пәтер                                                             ___________

(объектiнiң атауы және орналасқан жері)

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлаймын.

Құрылыстың басталуы 2015 жылғы «28» _мамыр_.

Пайдалануға беру мерзiмi 2015 жылғы «_28»_қыркүйек.

Бұл ретте мынаны хабарлаймын:

1. Сәулет және қала құрылысы саласында функцияларды жүзеге асыратын тиісті жергілікті атқарушы органның қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

________________________Қарағанды қаласының әкімдігі_____________
              (жергілікті атқарушы органның атауы)

2015 «04» ___қаңтар__ № _3_ шешімі.


2. Өзгертілетін үй-жайға (ғимараттың бір бөлігіне)_Әділет Департаментінде тіркелген, 2010 жылғы 27 тамыздағы №9374 сатып алу-сату шарты__

(құжаттардың атауы, құжаттарды берген органның атауы)

2010_«_07_»_қыркүйектегі__ № _10/09.41/10995___ меншік құқығын растайтын құжаттарды берді немесе___________________________________
(нотариалды кеңсенің мекенжайы, растаған адамның тегі, аты, әкесінің

аты (болған жағдайда)

үй-жайдың немесе ғимараттың бір бөлігінің меншік иесінің (меншік иелерінің) оларды өзгертуге нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі ___________________________________.

3. Жерге тиісті құқық беру туралы (егер жоспарланып отырған өзгеріс қосымша жер учаскесін бөлуді (кесіп беруді) көздесе Қарағанды қаласының әкімдігі________________________________________________

(жергілікті атқарушы органның атауы)

2013_ «_04» _қаңтар_ № ___3__ шешімі.

4. ____ «Қарағанды қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ

(жергілікті атқарушы органның атауы)

берген 2013 «14» ___қаңтар_289/311 сәулет-жоспарлау тапсырмасына сәйкес қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша жобалық (жобалық-сметалық) құжаттама__«Проектинжиниринг» ЖШС, 26.04.2007ж. 11 ГСЛ-КР №00649, жобалау жұмысы ____________________

(жобалау ұйымының атауы, лицензия №, берілген күні, жобалаудың
сатылылығы)

әзірленді және ___Ахмет Ахметович Ахметовпен_____________ бекітілді.

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) және

(немесе) бұйрықтың № және күні)

5. 20_13_«_22_»__қаңтардағы_ № __32__ __ жеке сараптама, Новицкий Богдан Мхайлович, 8 (7212) 331569, 13.03.2012ж. ҚжТҮКШІА №00575, «Строй Инжиниринг Караганда» ЖШС, Қарағанды қ., Мұстафин к., 23, тед: 8 (7212) 513645                                                                _________берілді_

(сараптаманың түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), телефоны және аттестатының № және сараптаманы орындаған құрамында аттестатталған сарапшысы бар ұйымның атауы, пошталық мекенжайы және телефоны) сараптаманың оң қорытындысын (сараптаманы жүргізу міндетті болған жағдайда) .

6. Өзгертілетін үй-жайлармен (үйдің бөліктерімен) іргелес басқа үй-жайлардың (тұрғын үй бөліктерінің) иелерінің (егер үй-жайлардың (тұрғын үй бөліктерінің) жоспарланып отырған реконструкциясы (қайта жоспарлануы, қайта жабдықталуы) немесе үй-жайлардың шекараларын көшіруі олардың мүдделерін қозғаса) 2013 жылғы «04»_қаңтар, __Жакупова Сауле, Амантаеваның, Қарағанды қаласы, Төлепов көшесі, 27_нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі бар.

(нотариалды кеңсенің мекенжайы, растаған адамның тегі, аты, әкесінің

аты (болған жағдайда)

 7. Жұмыстар 2013_ «22»_қаңтардағы_ №_5___ мердігерлік шарттың негізінде ____«Промстрой» ЖШС, Қарағанды қаласы, Мұстафин көшесі, 3/2, тел: 517158, 30.01.2009ж. ГСЛ №01591                                                       _

(құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны,

лицензиясының №, берілген күні)

мердігерлік тәсілмен (мердігерлік ұйымды тартқан жағдайда) жүргізілетін болады.

8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде __Қарағанды политехникалық институты, 2002 жыл, «өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс»_________________________________________________________

(оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

білімі бар_Ахметов Ахмет Ахметович                                                           __

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

 

20__ «__» _______ № _____ бұйрықпен тағайындалды (тағайындалған жағдайда).

 

9. Бас мердігердің атынан реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта

жабдықтау) үшін 20_13_ «_22_» __қаңтардағы № _6_ бұйрықпен

Сариев Амантай Кабылович, «Промстрой» ЖШС прорабы                  ___

(оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

білімі бар және құрылыс саласында _12_ жыл жұмыс өтілі бар, «Сейсмикалық құрылыс» курсы бойынша (сейсмикалық аудандарда құрылыс

салған жағдайда) оқыған және ________________________________________

_________________________________________________________________

(куәліктің нөмірі, кім берді немесе ұзартты)

жарамды куәлігі бар жауапты тұлға ___________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

тағайындалды (тағайындалған жағдайда).

10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет)
мыналар жүзеге асырады:

1) 2013 «_18»_қаңтар_ №_7_ бұйрыққа сәйкес жобаны әзірлеушінің атынан _»Проектинжиниринг» ЖШС, 26.04.2007ж. 11 ГСЛ-КР №00649, Қарағанды қаласы, Пассажирская көшесі, 28, тел: 8(7212)519920______________________________________________________

(ұйымның атауы, лицензияның №, берілген күні, мекенжайы

және телефоны)

____________________________________________________________________;
      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы) 2) 20___ «___»______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар _____________________________________________

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған

жағдайда), аттестаттың нөмірі және алған күні)

______________________________________________________________ұйым _______________________________________________________________;

(ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)

3) 20___ «___»______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы ___________

__________________________________________________________________;

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының

№ және алған күні, мекенжайы және телефоны)

11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет мыналар жүзеге асырады:

1) өз штатында 20___ «___»______________ №_____ бұйрықпен

тағайындалған аттестатталған сарапшысы(-лары) бар __________________

__________________________________________________________________

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының
                 № және алған күні)

тапсырыс беруші өз бетінше;

2) 20___ «___»______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында

аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ____Зимин Владимир Иванович, ҚжТҮКШІА-нің 13.03.2012ж. №00588 аттестаты_____________________

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының № және алған күні)

_________________________________________________________________

ұйым _ «Экспертстройтехнология» ЖШС, Қарағанды қаласы, Ерубаев көшесі, 20, тел: 8 (7212) 414052                         __________________________;

(ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)

3) 20___ «___»______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы__________

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының
№ және алған күні, мекенжайы және телефоны)

12. Сараптаманың оң қорытындысының (оны жүргізу міндетті болған жағдайда) және жер учаскесін таңдау актісінің көшірмелерін (егер жоспарланып отырған өзгеріс қосымша жер учаскесін бөлуді (кесіп беруді) көздесе) қоса беріп отырмын.

13. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық өзгерістер туралы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарына уақтылы хабарлауға міндеттенемін.

14. Осы хабарламаны бере отырып мыналарды растаймын:

1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға қызметті немесе жекелеген іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат жолдануы мүмкін;

2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды болып табылады;

3) құрылыс-монтаж жұмыстарын жүзеге асыру басталғанға дейін орындалуы.міндетті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары сақталады..

15. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүзеге асырғанда құрылыс нормаларын және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы заңнаманың талаптарын және бекітілген жобаны бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес жауапкершілікке тартатыны туралы хабардармыз.

Тапсырыс беруші (құрылыс салушы)
_Ахметов Ахмет Ахметович_
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
ЖСК/БСН _660340000146____
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
_______________________
(қолы, күні)

М.О.

Бас мердігер
(мердігерлік ұйымды тартқан жағдайда)
«Просмстрой» ЖШС директоры

 Рыспеков Талгат Ароманович__
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
ЖСК/БСН _660340000146______
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
_______________________
(қолы, күні)

М.О.

Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:

Сенімді тұлға_______________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Беру мерзімі: 20__ жылғы «__» ________

 


Келулердің саны: 7180


Жоғары